​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

הדרכות בטיחות

siteadmin 25/12/2017

בטיחות וגיהות בעבודה חשובים הן לאיכות העבודה, הן לבטיחות העובד והן לתקינות העבודה. הדבר אמור בכל סוג עבודה שהיא, ובכללם מפעלים בתעשייה (כימית, הייטק, כבדה ועוד), עובדי משרדים, עובדי משק וכל ארגון המעסיק עובדים.

בישראל, כמו בכל מדינה מתוקנת אחרת, הכירו בחשיבות העניין והקצו משאבים רבים לנושא, וכן חוקקו חוקים הדורשים זיהוי סיכונים וביצוע הדרכות לעובדים.

מפעלים רבים מאבדים ימי עבודה בשל תאונות עבודה הגורמים להפסדים כלכליים כבדים. מבדיקה שנעשתה נמצא כי אחת הסיבות העיקריות להתרחשות תאונות העבודה הינה חוסר ידע של העובדים על הסיכונים הקיימים בעמדות העבודה ועל כללי זהירות ועבודה נכונה.

הדרכה בטיחות מקצועית, היא אחת מאמצעי המניעה החשובים והאפקטיביים ביותר העומדים לרשות המפעל/ארגון.

מי נדרש לבצע הדרכות בטיחות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999, קובעות:

"מחזיק במקום עבודה (מעביד) ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום".

"מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה".

 

יתרונות לביצוע הדרכות מקצועיות במפעל

 • צמצום תופעת התאונות בעבודה והפגיעה בבריאות של עובדים ובעלי עניין אחרים.
 • מניעת נזקים והפרעות לפעילות שוטפת וליצור.
 • שיפור אקלים ארגוני ויחסי עבודה.
 • חסכון כלכלי, בהפסד ימי עבודה ופרמיות ביטוח.

 

שחר הנדסת בטיחות תזהה את צורכי ההדרכה של המפעל ותעניק הדרכות מקצועיות לכלל עובדי הארגון בנושאים הבאים:

 • הדרכות חומרים מסוכנים.
 • הדרכות בטיחות כלליות, לכלל סוגי התעשייה.
 • הכשרה ותרגול צוותי חירום בכיבוי אש חומרים מסוכנים.
 • בטיחות לעובדי משרדים למשרדים.
 • הדרכות בטיחות למעבדות (כימיות וביולוגיות).
 • בטיחות אש.
 • הדרכה לניהול סביבתי ISO:14001.
 • הדרכה לניהול הבטיחות, ת"י 18001.
 • הדרכה מערכות לניהול איכות ISO:9001.
 • הדרכה לעבודה בגובה.
 • הדרכת ריענון למלגזנים

רשימה חלקית של נושאי ההדרכה

ההדרכות יותאמו ללקוח על פי הסיכונים הקיימים בארגון ובהתאם לדרישת הלקוח.

 

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני