​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

היקף משרה ממונה בטיחות

רועי כהן 03/03/2018

במהלך השנים הייתה בעיה להגדיר את היקף המשרה של ממונה הבטיחות במפעל בשנת 2012 עודכן הנוהל המגדיר את היקף הפעילות של ממונה הבטיחות במפעל/ בחברות השונות.

הנוהל הוצג ע"י מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ונקרא "קריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה על הבטיחות".

הנוהל מגדיר את היקף הפעילות של ממונה הבטיחות בהתאם לסיכונים הקיימים  בחברה/ מפעל (נספח 1) , מאפייני מקום העובדה מספר העובדים ועוד פרמטרים כגון רישיון עסק וכו' (נפסח 2).

על פי הנוהל קיימת טבלת סיכונים אפשריים (נספח 1), כאשר לכל סיכון ניתן ניקוד, סיכום הנקודות מגדיר את היקף המשרה של ממונה הבטיחות.

דוגמאות לסיכונים שנמצאים בטבלה: פגיעות מכאניות (3 נקודות), נפילות מגובה (עבודה בגובה 7 נקודות), חשיפה לרעש מזיק (3 נקודות), כוויות כימיות (עבודה עם חומרים קורוזיביים 3 נקודות) ועוד סיכונים הקיימים בטבלה……..

חשוב לציין שלכל סיכון קיים פירוט המפרט את מהות הסיכון.

השינוי המהותי של הנוהל הוא הכפלת המינימום של היקף המשרה של ממונה הבטיחות, מ-16 שעות חודשיות ל-32 שעות (כלומר יום בשבוע במפעל/ חברה), כמובן שבהתאם להיקף הסיכונים קיימים משרות ממונה בטיחות בהיקף גדול יותר.

נספח 3 בנוהל מגדיר את היקף המשרה של ממונה הבטיחות בהתאם לסיכום נקודות הסיכון.

סה"כ נקודות סיכון בנספח 1

מספר מינימאלי של שעות עבודה חודשיות ושל ימי עבודה בחודש של ממונה על הבטיחות

עד 15

32 שעות (4 ימים)

16-30

48 שעות (6 ימים)

31-45

64 שעות (8 ימים)

46-60

96 שעות (12 ימים)

60 ומעלה

180 שעות (22 ימים)

נספח מספר 1- פירוט הסיכונים והניקוד לכל סיכון

מס

גורמי הסיכון

פירוט הגורמים

נקודות סיכון

סימון

1

פגיעות מכניות

מכונות עיבוד אבן, מתכת, עץ, פלסטיק, נייר וכו'. מכונות חקלאיות ניידות לסוגיהן.

3

 

מכונות הרמה, מכונות שינוע, כלי לחץ, דודי קיטור

2

 

2

נפילה מגובה או לעומק

עבודות בגובה לסוגיהן, עבודות על משטחים שבירים, תחזוקה לציוד, עבודות גיזום וכו'

7

 

3

כוויות טרמיות

התכת/ יציקת מתכות, יציקת חומרים פלסטיים, תחזוקת תנורים, דודי קיטור, ריתוך טרמי, חיתוך טרמי, שימוש באש גלויה,כבאות

1

 

4

פגיעות טרמיות מחומר קריוגני

תחזוקת מערכות קירור, אחסנה, שינוע או ייצור גזים מונזלים או שימוש בגזים מונזלים

1

 

5

כוויות כימיות

ייצור, אריזה, שינוע, אחסנה של חומרים קורוזיביים (חומצות בסיסים), או שימוש בחומרים אלו.

3

 

6

חשיפה כרונית לגורם כימי מזיק בנשימה או בחשיפה עורית

ייצור או שימוש באחר או יותר מהחומרים אשר מוגדים כמזיקים לבריאות עפ"י התקנות, לגבהין קיימת חובה לניטור סביבתי ו/ או ניטור בריאותי וחשיפה לחומרים לפי הרשימה ACGIH

7

 

7

חשיפה אקוטית לגורם כימי מסוכן

ייצור או שימוש בחומרים רעילים העלולים לגרום לפגיעה אקוטית בעובדים

3

 

8

חשיפה לרעש מזיק

עבודה בתהליכים שהעובד נחשב בהם כעובד ברעש מזיק על פי התקנות

3

 

9

חשיפה לתנאי אקלים חריגים

עבודות בחום, בקור ובלחות גבוהים, עבודות הכרוכות בחשיפה לקרינת UV כולל חשיפה לקרני שמש, עבודות במקומות מוקפים, עבודה בתנאי תאורה לא מספקים.

2

 

10

מערך החשמל

בדיקות סופיות של ציוד או מכשירים במתח גבוה/נמוך, תחזוקת ציוד במתח חי, עבודות חשמל במתח חי.

4

 

11

חשיפה לקרינה מייננת

כל העבודות שבתוספת השלישית בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת)

3

 

12

חשיפה לקרינת לייזרים

שימוש במכשירי לייזר מסוכנים כמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העובדים בקרינת לייזר).

2

 

13

חשיפה לגורמים ביולוגיים מזיקים

עבודה במטבחיים, עיבוד בשר, עיבוד עוף, עיבוד דגים

3

 

מעבדות בקטרולוגיות בבתי חולים, במעבדות מחקר, במפעלים פרמצבטיים, ייצור ועיבוד תרביות חיידקים חיים, חשיפה לזואנוזות בעבודות חקלאיות

4

 

מכונים לעיבוד מוצרי דם, מעבדות איידס

4

 

14

עבודה עם טכנולוגיות חדשניות בהן סיכונים שאינם ידועים עדיין

תהליכים בהם ננוטכנולוגיה וכו'

4

 

סה"כ ניקוד לטבלה זו

 

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני