היתר רעלים

siteadmin 25/01/2018

על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, אסור לאדם לעסוק או לסחור ברעלים אם אין לו אישור לכך.

'רעל' על פי החוק הינו כל חומר הרשום ברשימת החומרים בתוספת השנייה לחוק. בנוסף, אוסר החוק לקיים מסחר או כל שיתוף פעולה ברעלים עם אדם ו/או גוף אחר שאינו מאושר אף הוא.

מהו היתר רעלים

היתר רעלים הינו אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה לעסוק ולסחור בחומרים מסוכנים (רעלים או כימיקלים מזיקים) כפי הנדרש בסעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.

בהיתר הרעלים מפורטים פרטיו של הרשאי, רשימת החומרים המאושרת לו, כמויותיהם ותנאים נוספים שעל בעל ההיתר לקיים על מנת להמשיך ולהחזיק בהיתר, תנאים אלו כוללים תנאים כלליים אשר על כל בעל היתר לקיים ותנאים פרטניים שיש לקיים.

בנוסף מופיע על ההיתר תוקפו, ההיתר ניתן לתקופה מוגדרת של שנה, שנתיים או שלוש בהתאם לסוג החומרים ולסוג הפעילות בחומרים. תקופה זו נקבעת על ידי המשרד להגנת הסביבה.

נושאי הדרישות הנלוות להיתר רעלים

קבלת היתר הרעלים, מחייב את בעל ההיתר מתוקף החוק לעמוד במספר דרישות נוספות, הדרישות בעיקרן עוסקות בנושאים הבאים:

⦁ קיום אחסון נאות של החומרים.

⦁ הצבת שילוט תואם לזיהוי מהיר.

⦁ ניהול פנקס רעלים (קניה ומכירה של חומרים מסוכנים).

⦁ היערכות למצבי חרום.

⦁ נוהל חירום/ תיק מפעל.

⦁ טיפול בפסולת מסוכנת.

⦁ תנאים נוספים בהתאם להיתר.

מי מחויב בקבלת היתר רעלים

בתוספת השנייה לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993מופיעה רשימת חומרים המחייבת בקבלת היתר רעלים. בתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996, בתוספת הראשונה מופיעה רשימה של רעלים ולהם כמות או ריכוז.

בעוד החוק מחייב בקבלת היתר כל מי שעוסק בחומר אחד או יותר המופיע בתוספת השנייה לחוק, התקנה מבטלת צורך זה על רשימת החומרים כפי שזו מפורטת בתוספת הראשונה לתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996. יחד עם זאת מציבה התקנה תנאי חדש לחומרים אלו. כל העוסק ב-40 חומרים או יותר מתוך רשימה זו חייב בהיתר או באם עוסק ברשימת החומרים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996 בכמות העולה על 50 ק"ג.

שחר הנדסת בטיחות, תזהה את הצורך שלכם בהיתר, ותלווה אתכם בכל שלבי התהליך

⦁ מיפוי החומרים לפי התקנים השונים של חומרים מסוכנים.

⦁ זיהוי החומרים הקיימים בארגון עבורם נדרש היתר רעלים.

⦁ ווידוא עמידה בדרישות אחסון וסימון בטיחותי של החומרים.

⦁ ליווי נציגי הארגון בסיורים מקדימים המבוצעים ע"י נציגי המשרד להגנת הסביבה לקבלת ההיתר.

⦁ כתיבת הבקשה לקבלת ההיתר או לחידושו.

החל מספטמבר 2016, מפעלים/ חברות בעלי היתר רעלים בסיווג A ו-B מחוייבים להגיש בקשה לחידוש היתר רעלים במערכת הממוחשבת של המשרד להגנת הסביבה.

שחר הנדסת בטיחות, תלווה אתכם בכל שלבי התהליך לחידוש היתר רעלים במערכת הממוחשבת

1. הזדהות וכניסה למערכת הממוחשבת להיתרי רעלים באמצעות כרטיס חכם.

2. מילוי טבלת החומרים במערכת הממוחשבת לפי גיליון הבטיחות של החומרים הכולל את הפרטים הבאים: מספר CAS, מרכיבי תערובות, מאפייני סיכון (R ו-H), מצב צבירה וכד'.

3. הגשת טפסי הבקשה למחוז המשרד, בדואר או בפקס יחד עם יתר המסמכים הנדרשים.

היתר רעלים סיווג ופטור

 

היתר רעלים מעניק לארגונים את האישור מטעם המשרד להגנת הסביבה לעסוק ולסחור בחומרים מסוכנים, לרבות רעלים או כימיקלים מזיקים. חברת "שחר הנדסת בטיחות" מעניקה את העזרה הנחוצה לשם קבלת היתר זה, זאת על מנת שתוכלו לעסוק בתחום שלכם ללא חשש בצורה החוקית והבטוחה מכל, זאת גם בעבור צוות העובדים שלכם. חברתו חרטה על דגלה את מחויבותה ללקוחותיה ועל כן תעשה את כל הנדרש על מנת שלסייע בכל שלב, בין אם בהדרכות וקורסים, ייעוץ בטיחות, עריכת סקרי סיכונים, בניית יק מפעל או אפילו הקמה והטמעת מערכות ניהול בטיחות.

איך ניתן לקבל היתר רעלים?

חשוב להבין כי לא כל אדם או ארגון יכול לעבוד עם חומרים מסוכנים ורעלים. במידה ואתם מעוניינים להיכנס לתחום עיסוק זה, חשוב לדעת כי יהיה עליכם לקבל היתר רעלים לשם עבודה חוקית ובטוחה בתחום זה. את האישור להיתר זה מעניקים שלושה גופים – המשרד להגנת הסביבה, פיקוד העורף והרשות הארצית לכיבוי והצלה.

ההיתר קובע את אופן הטיפול הנכון בחומרים המסוכנים, לרבות אחסון, שילוט, שינוע, פסולת, מניעת דליפות, מינוי אחראי רעלים, ניהול פנקס ועוד. תוקף ההיתר נקבע על פי סיווג המפעל לפי דרגת הסכנה שהוא עשוי להציג לציבור ולאיכות הסביבה.

התהליך לקבלת ההיתר כולל מילוי טופס בקשה להיתר, תשלום אגרה ושליחת הטופס. חשוב לציין כי מומלץ להיעזר בחברת הנדסת בטיחות אשר תסייע במילוי הטפסים הנדרשים בצורה הנחוצה כך גם בשעה שאתם צריכים לבצע שינויים בהיתר הרעלים.

שחר הנדסת בטיחות – אתכם לכל אורך הדרך

בכדי לזכות בהיתר, מומלץ יהיה לעבוד בשיתוף פעולה עם חברת "שחר הנדסת בטיחות". חברתנו תסייע לכם בזיהוי החומרים בארגון אשר דורשים את היתר הרעלים, מיפוי החומרים לפי התקנים השונים, ווידוא עמידה בדרישות האחסון, סימון בטיחותי של החומרים ואף ליווי מלא בעת כתיבת הבקשה לקבלת ההיתר או לחידושו. צרו קשר עם חברתנו עוד היום ונשמח לעמוד לשירותכם בכל ולספק את כל המידע המקצועי בנושא חשוב זה.

 

מעוניין להצטרף לשירות?
פוסטים אחרונים

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני