הספריה המקצועית

היתר רעלים

על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, אסור לאדם לעסוק או לסחור ברעלים אם אין לו אישור לכך. 'רעל' על פי החוק הינו כל חומר הרשום ברשימת החומרים בתוספת השנייה לחוק. בנוסף,...

מרחקי הפרדה

בחודש יולי 2011 פרסם המשרד להגנת הסביבה מדיניות חדשה. מדיניות זו נקראת 'מדיניות ההפרדה'. מדיניות ההפרדה באה במטרה בכדי להרחיק גורמי סיכון קיימים או מתוכננים, ממקומות ציבוריים. גורמי סיכון, בנוגע למדיניות זו...

סקר היבטים סביבתיים

היבט סביבתי - רכיב מתוך פעילויותיו, מוצריו או שירותי של הארגון העשוי לפעול על הסביבה או להיות מושפע ממנה.  כל ארגון פועל תחת הרכב מגוון של היבטים סביבתיים במהלך העבודה. היבטים...

סקרי אכיפה (דרישות על פי דין) עמידה בחוקים ותקנות בתחום הסביבה

"הארגון יקבע ויקיים נוהל לזיהוי דרישות כל פי דין ודרישות אחרות ישימות, המתייחסות לבג"ת ולגישה אליהן"- ת"י 18001. כל מפעל בעל תקן ISO 140001/18001: מחויב לעמוד בדרישות על פי דין אשר...

פרשה טכנית

פרשה טכנית נכתבת עקב בקשה של מחזיקי עניין או לצורך קבלת רישיון עסק. פרשה טכנית מיועדת למפעלים המעוניינים להרחיב את היקף הייצור או הקמת מפעל נוסף. מה מכילה פרשה טכנית 1. זיהוי של...

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

    קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני