ממונה בטיחות

siteadmin 25/02/2018

ממונה בטיחות בעבודה למפעל/ ארגון

אדם מיומן בתחומי הבטיחות והגהות במקומות עבודה, בעל אישור כשירות ממשרד התמ"ת המתמנה ע"י המעביד לממונה בטיחות, הגיהות ובריאות העובדים במפעל. משגיח ומפקח על תהליכי ותנאי העבודה, ציוד, ביצוע הדרכות בטיחות ולעובדי המפעל, וזאת כדי להבטיח עמידה בדרישות תקנות הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

מי נדרש למינוי ממונה בטיחות

תקנות הבטיחות בעבודה (חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו), קובעות שכל חברה מעל 50 עובדים נדרשת להעסיק ממונה בטיחות בעבודה

מפקח אזורי יכול לקבוע כי יש למנות ממונה בטיחות בארגון מסוים על סמך הסיכונים הרבים הקיימים בו. 

מקום עבודה/ ארגון הרוצה לעלות את רמת הבטיחות יכול למנות ממונה בטיחות באופן עצמאי.

יתרונות מינוי ממונה בטיחות

 • ⦁ יעוץ צמוד למנהל/ מנכ"ל המפעל בנושא הבטיחות והגהות, לעמידה בדרישות החוק.
 • ⦁ צמצום תופעת התאונות בעבודה והפגיעה בבריאות העובדים ובעלי עניין אחרים.
 • ⦁ מניעת נזקים והפרעות לפעילות שוטפת וליצור.
 • ⦁ שיפור אקלים ארגוני ויחסי עבודה.
 • ⦁ חסכון כלכלי בהפסד ימי עבודה ופרמיות ביטוח.

שחר הנדסת בטיחות תעניק פתרון מקיף למפעל/ ארגון בנושאים הבאים:

 • ⦁ בניית תוכנית בטיחות שנתית הכוללת לוחות זמנים לביצוע.
 • ⦁ הכנת תוכנית הדרכות בטיחות שנתית.
 • ⦁ ביצוע סקר סיכונים ומפגעים במפעל.
 • ⦁ קיום וארגון ועדת בטיחות מפעלית 8 פעמים בשנה בהתאם לחוק ארגון הפיקוח.
 • ⦁ כתיבת הוראות בטיחות (למכונות, עמדות עבוד, פעילויות וכו').
 • ⦁ הקמת מערך חירום הכולל: הקמת צוות חירום וביצוע תרגיל שנתי.
 • ⦁ עבודה מול רשויות (פיקוד העורף, כיבוי אש, איכות הסביבה וכו').
 • ⦁ יעוץ בנושא אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים.
 • ⦁ הדרכות עובד חדש.
 • ⦁ ליווי מפקח עבודה בעת סיוריו במפעל.
 • ⦁ פעילויות נוספות בהתאם לצרכי המפעל.

 היקף משרה ממונה בטיחות בעבודה

במהלך השנים הייתה בעיה להגדיר את היקף המשרה של ממונה הבטיחות במפעל בשנת 2012 עודכן הנוהל המגדיר את היקף הפעילות של ממונה הבטיחות במפעל/ בחברות השונות.

הנוהל הוצג ע"י מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ונקרא "קריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה על הבטיחות".

הנוהל מגדיר את היקף הפעילות של ממונה הבטיחות בהתאם לסיכונים הקיימים  בחברה/ מפעל (נספח 1) , מאפייני מקום העובדה מספר העובדים ועוד פרמטרים כגון רישיון עסק וכו' (נפסח 2).

על פי הנוהל קיימת טבלת סיכונים אפשריים (נספח 1), כאשר לכל סיכון ניתן ניקוד, סיכום הנקודות מגדיר את היקף המשרה של ממונה הבטיחות.

דוגמאות לסיכונים שנמצאים בטבלה: פגיעות מכאניות (3 נקודות), נפילות מגובה (עבודה בגובה 7 נקודות), חשיפה לרעש מזיק (3 נקודות), כוויות כימיות (עבודה עם חומרים קורוזיביים 3 נקודות) ועוד סיכונים הקיימים בטבלה……..

חשוב לציין שלכל סיכון קיים פירוט המפרט את מהות הסיכון.

השינוי המהותי של הנוהל הוא הכפלת המינימום של היקף המשרה של ממונה הבטיחות, מ-16 שעות חודשיות ל-32 שעות (כלומר יום בשבוע במפעל/ חברה), כמובן שבהתאם להיקף הסיכונים קיימים משרות ממונה בטיחות בהיקף גדול יותר.

נספח 3 בנוהל מגדיר את היקף המשרה של ממונה הבטיחות בהתאם לסיכום נקודות הסיכון.

סה"כ נקודות סיכון בנספח 1

מספר מינימאלי של שעות עבודה חודשיות ושל ימי עבודה בחודש של ממונה על הבטיחות

עד 15

32 שעות (4 ימים)

16-30

48 שעות (6 ימים)

31-45

64 שעות (8 ימים)

46-60

96 שעות (12 ימים)

60 ומעלה

180 שעות (22 ימים)

נספח מספר 1- פירוט הסיכונים והניקוד לכל סיכון

מס

גורמי הסיכון

פירוט הגורמים

נקודות סיכון

סימון

1

פגיעות מכניות

מכונות עיבוד אבן, מתכת, עץ, פלסטיק, נייר וכו'. מכונות חקלאיות ניידות לסוגיהן.

3

 

מכונות הרמה, מכונות שינוע, כלי לחץ, דודי קיטור

2

 

2

נפילה מגובה או לעומק

עבודות בגובה לסוגיהן, עבודות על משטחים שבירים, תחזוקה לציוד, עבודות גיזום וכו'

7

 

3

כוויות טרמיות

התכת/ יציקת מתכות, יציקת חומרים פלסטיים, תחזוקת תנורים, דודי קיטור, ריתוך טרמי, חיתוך טרמי, שימוש באש גלויה,כבאות

1

 

4

פגיעות טרמיות מחומר קריוגני

תחזוקת מערכות קירור, אחסנה, שינוע או ייצור גזים מונזלים או שימוש בגזים מונזלים

1

 

5

כוויות כימיות

ייצור, אריזה, שינוע, אחסנה של חומרים קורוזיביים (חומצות בסיסים), או שימוש בחומרים אלו.

3

 

6

חשיפה כרונית לגורם כימי מזיק בנשימה או בחשיפה עורית

ייצור או שימוש באחר או יותר מהחומרים אשר מוגדים כמזיקים לבריאות עפ"י התקנות, לגבהין קיימת חובה לניטור סביבתי ו/ או ניטור בריאותי וחשיפה לחומרים לפי הרשימה ACGIH

7

 

7

חשיפה אקוטית לגורם כימי מסוכן

ייצור או שימוש בחומרים רעילים העלולים לגרום לפגיעה אקוטית בעובדים

3

 

8

חשיפה לרעש מזיק

עבודה בתהליכים שהעובד נחשב בהם כעובד ברעש מזיק על פי התקנות

3

 

9

חשיפה לתנאי אקלים חריגים

עבודות בחום, בקור ובלחות גבוהים, עבודות הכרוכות בחשיפה לקרינת UV כולל חשיפה לקרני שמש, עבודות במקומות מוקפים, עבודה בתנאי תאורה לא מספקים.

2

 

10

מערך החשמל

בדיקות סופיות של ציוד או מכשירים במתח גבוה/נמוך, תחזוקת ציוד במתח חי, עבודות חשמל במתח חי.

4

 

11

חשיפה לקרינה מייננת

כל העבודות שבתוספת השלישית בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת)

3

 

12

חשיפה לקרינת לייזרים

שימוש במכשירי לייזר מסוכנים כמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העובדים בקרינת לייזר).

2

 

13

חשיפה לגורמים ביולוגיים מזיקים

עבודה במטבחיים, עיבוד בשר, עיבוד עוף, עיבוד דגים

3

 

מעבדות בקטרולוגיות בבתי חולים, במעבדות מחקר, במפעלים פרמצבטיים, ייצור ועיבוד תרביות חיידקים חיים, חשיפה לזואנוזות בעבודות חקלאיות

4

 

מכונים לעיבוד מוצרי דם, מעבדות איידס

4

 

14

עבודה עם טכנולוגיות חדשניות בהן סיכונים שאינם ידועים עדיין

תהליכים בהם ננוטכנולוגיה וכו'

4

 

סה"כ ניקוד לטבלה זו

 

מעוניין להצטרף לשירות?
פוסטים אחרונים

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני