​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

מערכת לניהול איכות ISO 9001

siteadmin 25/12/2017

מכון התקנים הישראלי אימץ את- ת"י 9001 "מערכות ניהול איכות- דרישות" המבוסס באופן מלא על המסמך הבינלאומי ISO 9001 הקובע דרישות למערכת ניהול איכות, התקן מתאים לכל סוגי המוצרים והשירותים הניתנים על ידי הארגון.

התקן מפרט דרישות והנחיות למערכת ניהול איכות, היכולות לשמש ליישום מטרות ופעילויות החברה לצורך שיפור איכות השירות או המוצר.

התקן הינו וולונטרי (התנדבותי) ולא נדרש על פי חוקי המדינה, התקן מותאם לאופי הארגון.

מערכת לניהול איכות

ת"י 9001 מבוסס על המודל "שיפור מתמיד" המאפשר שיפור מתמיד של מערכת ניהול האיכות בארגון, אשר עוזרת לעבודה של מנהל האיכות. התקן מבוסס על שבעה עקרונות של ניהול איכות לצורך שיפור מתמיד בארגון:

התמקדות בלקוח, מנהיגות העסקת עובדים, גישה תהליכית, שיפור קבלת החלטות מבוססות ראיות וניהול יחסי גומלין.

מערכות לניהול איכות מבוססת על שיטה הידועה בשם: "תכנן-עשה-בדוק-פעל"

תכנן– קבע את המטרות ואת התהליכים הנחוצים להפקת תוצאות בהתאמה לדרישות הלקוח וקווי המדיניות של הארגון.

עשה– ממש את התהליכים.

בדוק– נטר ומדוד תהליכים ומוצר מול המדיניות, המטרות והדרישות למוצר ודווח על התוצאות.

פעל– נקוט פעולות לשיפור מתמיד של ביצועי תהליך.

התועלת אותה מפיק הארגון מיישום התקן

1. שליטה ובקרה של התהליכים בארגון.

2. שיפור תהליכים ארגוניים וכתוצאה מכך צמצום עלויות תפעוליות. 

3. הכרה מצד הלקוחות ביכולות הארגון.

4. עמידה בדרישות על פי דין של מוצר/ שירות הארגון. 

5. יצירת שפה אחידה לכל עובדי הארגון.

6. הגברת שביעות רצון הלקוחות באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת הניהול.

7. הזדמנויות עסקיות – במקרים רבים, תקן ISO 9001 הנו דרישת סף במכרזים ובהתקשרות עם גופים ציבוריים, משרדים ממשלתיים, ארגונים ותאגידים.

שחר הנדסת בטיחות תקים, תיישם ותטמיע את מערכת ניהול הבטיחות בארגון עד לקבלת ההסמכה הכולל

⦁ כתיבת מדיניות מתאימה לארגון.

⦁ קביעת מטרות ויעדים.

⦁ כתיבת מדריך איכות.

⦁ הגדרת מבנה ארגוני, אחריות וסמכות של פונקציות עיקריות, בהתאם לגודל הארגון.

⦁ כתיבת נהלים מתאימים לארגון.

⦁ הגדרת תהליכי הליבה של מערכת ניהול האיכות ויחסי הגומלין ביניהם. 

⦁ הדרכה והטמעה לעובדים ולמנהלי הארגון.

⦁ ביצוע מבדק פנימי לארגון ובדיקת יישום והטמעת המערכת.

⦁ השתתפות בסקר הנהלה ראשון.

⦁ מעקב אחר פעולות מתקנות. 

⦁ סקר שביעות רצון לקוח.

⦁ מעקב עבור תלונות לקוח.

⦁ הכנת מבדק מקדים.

⦁ השתתפות במבדק סופי.

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני