​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

פרשה טכנית

siteadmin 25/12/2017

פרשה טכנית נכתבת עקב בקשה של מחזיקי עניין או לצורך קבלת רישיון עסק.

פרשה טכנית מיועדת למפעלים המעוניינים להרחיב את היקף הייצור או הקמת מפעל נוסף.

מה מכילה פרשה טכנית

1. זיהוי של השפעות סביבתיות הקשורות בפעילויות של הארגון הן בתכנון והן במתקן קיים. 

2. פירוט תהליכי הייצור .

3. פירוט של מוצרים, חומרי גלם, מכונות ייצור.

4. אמצעים לצמצום השפעות סביבתיות בתהליך הייצור.

5. מתן המלצות ומסקנות לשיפור השפעות סביבתיות.

שחר הנדסת בטיחות עוסקת בהכנת מסמך סביבתי/חוות דעת סביבתית אשר כולל:

1. סיור מקדים באתר לאיסוף נתונים רבים לצורך רישום השפעות סביבתיות.

2. ניתוח השפעות סביבתיות של הארגון.

3. כתיבת המסמך הסביבתי תוך הקפדה על דרישות גורמים חיצוניים(משרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות וכו').

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני