​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

קורס אחראי רעלים

siteadmin 25/12/2017

מטרת הקורס

להכשיר את המשתתפים כאחראי הרעלים של החברה, להקנות ידע בנושאי רעלים (חומרים מסוכנים, פסולת וכו') לצורך מתן טיפול מקצועי ובטיחותי בשגרה ובחירום. וידע מעודכן לנדרש בתנאים להיתר הרעלים שניתנים ע"י המשרד להגנת הסביבה.

קהל היעד
עובדים שמונו מטעם המפעל כ" אחראי רעלים", מנהלי תפעול וייצור בארגונים בעלי היתר רעלים

נושאי הלימוד

 • מבוא לחומרים מסוכנים
 • קבוצות סיכון (סימון ושילוט חומס, מספר או"ם, קוד חירום וכו')
 • ניהול היתר רעלים
 • הכרת גיליון הבטיחות MSDS
 • חוק החומרים המסוכנים ותקנותיו (סיווג ופטור, אמות מידה וכו')
 • הובלה ושינוע חומ"ס
 • גהות תעסוקתית
 • זיהוי והערכת סיכונים
 • מערך הטיפול במצבי חירום

 

היקף הקורס: 24 שעות (3 ימים), יום בשבוע בין השעות 08:30-16:00

מיקום: רמת אפעל בתנאי אירוח מלא וארוחת צהריים.

סיום הקורס: תוענק תעודת אחראי רעלים.

כשירות: מוכר כ-3 ימי כשירות לממוני בטיחות

לשון החוק…

 • תנאים נוספים להיתר רעלים סעיף 7 (מינוי אחראי רעלים) קובע כי אחראי הרעלים, המצוין בבקשת היתר הרעלים, יפעל מכוח מינוי בעל היתר הרעלים. בעל היתר הרעלים יוודא כי לאחראי הרעלים ידע מעודכן באשר לנדרש בתנאי ההיתר.
 • תנאים נוספים להיתר רעלים סעיף 10 (הכרת תכונות הרעלים) קובע כי בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים אשר מכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים וסוגי הפסולת בהם עוסק המפעל, את אופן הטיפול בהם בשימוש שוטף על מנת למנוע אירוע חומרים מסוכנים, ואת אופן הטיפול בהתרחשות אירוע…..אחראי הרעלים יכיר את המידע המצוין בגיליונות הבטיחות של הרעלים….

 

לרישום: 073-7421999

או באתר החברה WWW.EHS.CO.IL

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני