​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

קורס נאמני בטיחות בעבודה

siteadmin 25/12/2017

מטרת הקורס

להכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, להקנות ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית באופן שיאפשר את קידום נושאי הבטיחות במקום עבודתם, למנוע ולהפחית סיכונים בסביבת העבודה.

קהל היעד
מנהלים, עובדים וחברי וועדת הבטיחות

נושאי הלימוד

 • יסודות תורת הבטיחות (חוקים ותקנות בתחום הבטיחות).
 • ועדת בטיחות ופעולותיה.
 • עקרונות הגנת מכונות.
 • ארגונומיה- הנדסת אנוש.
 • חומרים מסוכנים.
 • סקר סיכונים וסקרי מפגעים.
 • סיכוני חשמל.
 • ציוד מגן אישי

ועוד נושאים מגוונים בהתאם לדרישות מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

היקף הקורס: 24 שעות( 3 ימים) יום בשבוע בין השעות 08:30-16:00

מיקום: רמת אפעל בתנאי אירוח מלא וארוחת צהריים.

סיום הקורס: תוענק תעודת נאמן בטיחות.

 

לשון החוק…

 • חוק ארגון הפיקוח על העבודה 1954 סעיף 10 (פרק שני) קובע שבכל מפעל המעסיק לפחות 25 עובדים יש להקים ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ונציגי המעביד באורח שווה.
 • חוק ארגון הפיקוח סעיף 19 (פרק שני לחוק) קובע כי מפעל שקיימת בו וועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בוועדה וכן עובדים אחרים שמינתה הוועדה הנאמנים לענייני בטיחות וגהות באותו מפעל/ חברה.
 • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), 1999 סעיף 4 קובע:
  מחזיק במקום עבודה יכשיר את נאמני הבטיחות ואת חברי ועדת הבטיחות כמשמעותם בפרק השני לחוק, לביצוע תפקידיהם לפי סעיף 14 לחוק, הכשרה כאמור תינתן באמצעות מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.

 

לרישום: 073-7421999

או באתר החברה WWW.EHS.CO.IL

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני