​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

שדרוג לתקן ISO 14001:2015

siteadmin 25/12/2017

לאחרונה ארגון התקינה הבין לאומי ISO פרסם מהדורה שלישית של תקן מערכות ניהול סביבתי, מכון התקנים תרגם את התקן לעברית ופרסם מהדורה חדשה של ת"י 14001 מיוני 2016.

במהדורה החדשה של התקן החידושים הם במבנה ובחלק מהדרישות.

חברת ר.כ שחר הנדסת בטיחות בע"מ מציעה שירות של שדרוג למהדורה החדשה ISO 14001:2015.

במסגרת הצעה זו תעודכן מערכת הניהול הסביבתית באופן הבא:

1. ביצוע מבדק סטאטוס עמידה במהדורה החדשה של התקן וניתוח מצב קיים ופערים מזוהים לדרישות התקן.

2. ניתוח ממצאים, קביעת פתרונות, שיטות עבודה חלופיות וכו'.

3. ניתוח תהליכים ובחינת נקודות הממשק עם הדרישות החדשות של התקן.

4. ניסוח משותף של המדיניות הסביבתית של החברה.

5. עדכון מדריך איכות הסביבה על פי דרישות התקן.

6. עדכון סקר היבטים סביבתיים בהתאם לדרישות המהדורה החדשה. העדכון יכלול התייחסות לסיכונים והזדמנויות, דרוג חומרת הסיכון ומתן פתרונות והמלצות

לביצוע. 

7. עדכון נהלי איכות הסביבה הקיימים בארגון בהתאם לנדרש עפ"י המהדורה החדשה. ההכנה תכלול בדיקה של נהלים קיימים והשלמת הנדרש לעמידה

בתקן תוך שמירה על העיקרון של מינימום פגיעה בארגון.

8. עדכון דרישות חוק ודרישות אחרות של כלל מחזיקי עניין.

9. סיוע בתחום הארגוני ובהליכים הנוגעים לתקן, לדוגמא ובכלל זה: סיוע בקביעת יעדים ומטרות, תכניות שנתיות (הדרכה ומבדקים), משובים וכו'.

10. ביצוע מבדק מקדים.

11. הכנה של סדר יום לסקר הנהלה והשתתפות בסקר ההנהלה (כצופה).

חברת ר.כ שחר הנדסת בטיחות בע"מ תשמח לעמוד לשירותכם.

מערכות ניהול

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני