​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

שינויים בעקבות היתכנות הפסקת הפעילות של מיכל האמוניה

siteadmin 26/12/2017

בעקבות היתכנות הפסקת פעילות מערך הייבוא של האמוניה במפרץ חיפה הופצו תנאים לייבוא אמוניה ותחליפיה מטעם המשרד להגנת הסביבה.

המסמך מתייחס לנושאים הבאים:

1. תנאים לייבוא אמוניה מימית.

2. תנאים לייבוא אמוניה אל-מימית.

3. אחסון של אמוניה אל-מימית.

4. תהליך פריקה וטעינה.

5. תנאים לייבוא אמוניום ניטראט.

6. תנאים לייבוא חומצה חנקתית.

כחלק מהתנאים החברות נדרשות בהגשת סקר סיכונים בהתאם למדיניות מרחקי הפרדה.

חל שינוי בקביעת מרחק ההפרדה מרצפטור ציבורי.

חברת ר.כ שחר הנדסת בטיחות עוסקת בהכנת מסמכי מרחקי הפרדה הנדרשים בעקבות שינוי התנאים.

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני