​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) ​הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה שימוש במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שינוי התוספת החמישית לפקודת התעבורה מאצרה - כל מה שרצית לדעת ולא העזתם לשאול נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

תפקידו של ממונה בטיחות

רועי כהן 10/03/2018

תפקיד ממונה הבטיחות

ממונה הבטיחות בעבודה הוא תפקיד מפתח במפעל שאחראי על הקמה, הטמעה והובלה של תוכנית הבטיחות. ממונה הבטיחות אחראי לוודא שלעובדים יהיה מקום עבודה בטוח ובריא ולא רק לבצע משימות.

תפקיד ממונה הבטיחות מוגדר בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו- 1996. סעיף 10א בתקנה מפרט את תפקידיו של ממונה הבטיחות, ומגדיר "שמתפקידו של ממונה הבטיחות לייעץ למעביד בל הנוגע לחוקים, לתקנות ותקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה". הסעיף כולל בתוכו גם כ-19 סעיפים משני המפרטים את התפקידים ממונה הבטיחות צריך לייעץ למעביד.  

סעיף 10ב מגדיר "ממונה הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום במפעל שבו מועסקים עובדים, לבדוק את סידורי הבטיחות והגהות, ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצור מילוי תפקידו כאמור בסעיף 10א.

אז מה בעצם תפקידו של ממונה הבטיחות?

 1. ממונה הבטיחות אחראי על הקמה של מערך בטיחות, וכוללת את הפעילויות הבאות:
  • הגדרת מדיניות החברה בתחום הבטיחות ובניה של מבני ארגוני הכולל (נאמני בטיחות, וועדת בטיחות וכו').
  • זיהוי הסיכונים הקיימים במפעל באמצעות הכנה של סקר סיכונים כולל בכל עמדות העבודה, שמבצע ממונה הבטיחות.
  • הכנת תוכנית בטיחות שנתית הכוללת הדרכות בטיחות בהתאם לסיכונים הקיימים בחברה (חומרים מסוכנים, בטיחות כללית, כיבוי אש, בטיחות במחסן ועוד).
  • הכנת נהלים מתאימים בתחום הבטיחות בהתאם לסיכונים שזוהו בסקר הסיכונים.
  • מיפוי כל האמצעים הנדרשים בבדיקה של בודק מוסמך או בדיקות פנימיות לדוגמא: מתקני הרמה, אביזרי הרמה וכו'.
  • הקמה של מערך חירום הכולל הקמה של צוותי חירום, נוהל חירום.
 2. ממונה הבטיחות אחראי על הטמעה של מערך הבטיחות כולל:
  • באחריות ממונה הבטיחות לרתום את הנהלת החברה ומנהלי הביניים לחשיבות נושאי הבטיחות בתהליכי העבודה והייצור.
  • ביצוע ביקורות בכל האתר ואיתור מפגעים.
  • ביצוע הדרכות בטיחות לכלל העובדים בהתאם לסיכונים שהם חשופים.
  • קיום וועדות בטיחות, סיורים של נאמני בטיחות.
  • ביצוע תרגיל שנתי לכלל העובדים.
  • ממונה הבטיחות אחראי שיתבצעו למידות (חקירות) של אירועי בטיחות (כמעט ונפגע, תאונות עובדה)  והפצה של המידע לכלל העובדים תוך מתן דגש על צמצום האירועים.
  • ממונה הבטיחות עוקב אחר התנהגות העובדים בתהליכי העבודה כדי לוודא שהעבודה מתבצעת בצורה בטוחה.

תפקיד ממונה הבטיחות הוא תפקיד קשה ומאתגר הכולל בתוכו עבודה מול כל הגורמים בחברה מהמנכ"ל ועד אחרון העובדים. ממונה בטיחות טוב גורם לעובדים להיות מסוגלים לדווח על תנאי עבודה או סיכונים בטיחותיים ללא חשש לפגיעה בעבודתם.

רק שיתוף פעולה של כל הגורמים במפעל יגרום להצלחת הפעילות של ממונה הבטיחות ומניעה של תאונות עבודה.

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני