050-7868103 / 073-7421999
קורס אחראי רעלים

הינך נמצא כאן

עמוד ראשי / קורס אחראי רעלים

 

אחראי רעלים עובד של התאגיד אשר מכיר היטב את תכונותיהם של הרעלים המפורטים בתוספת הראשונה של ההיתר ואת אופן הטיפול בהם, הן בטיפול שוטף והן באירוע חומרים מסוכנים.

מטרת הקורס
מפעלים אשר מחזיקים חומרים מסוכנים ורעילים החייבים בהיתר רעלים נדרשים למנות 2 עובדים מטעם החברה כאחראי רעלים. לשם כך עליהם להכשיר עובדים לפעול בתפקיד "אחראי רעלים" מטעם הארגון, בכל הנוגע לאחזקה וטיפול בחומרים מסוכנים תוך התמקדות בשמירת הבטיחות והסביבה באופן שוטף ובאירועים חריגים.

 

קהל היעד
עובדים שהוסמכו מטעם המפעל כ"אחראי רעלים" בכל הקשור לטיפול מקצועי, בטיחותי ושמירה על הסביבה.

 

נושאי הלימוד
⦁    מבוא לחומרים מסוכנים.
⦁    קבוצות סיכון.
⦁    ניהול היתר רעלים.
⦁    סימון ושילוט חומס, מספר או"ם, קוד חירום.
⦁    הכרת גיליון הבטיחות MSDS.
⦁    חוק החומס.
⦁    תקנות סיווג ופטור.
⦁    תקנות אמות מידה.
⦁    אירועי חומרים מסוכנים שהתרחשו בארץ ובחו"ל.
⦁    הובלה ושינוע חומ"ס.
⦁    גהות תעסוקתית.
⦁    זיהוי והערכת סיכונים.
⦁    מערך הטיפול במצבי חירום.

 

היקף הקורס: 24 שעות, 3 ימים.

תאריכי הקורס הקרוב : 27/7, 3/8, 10/8

הקורס יתקיים בסמינר רמת אפעל במתכונת יום בין השעות 8:30-16:00, בתנאי אירוח מלא וארוחת צהריים.

בסיום הקורס תוענק תעודת 'אחראי רעלים'​.

חמישי, יולי 27, 2017

טופס רישום לקורס