050-7868103 / 073-7421999
קורס נאמני בטיחות בעבודה

הינך נמצא כאן

עמוד ראשי / קורס נאמני בטיחות בעבודה

קורס נאמני בטיחות נועד להכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, להקנות ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית באופן שיאפשר את קידום נושאי הבטיחות במקום עבודתם.
למנוע ולהפחית סיכונים בסביבת העבודה.

 

נאמני בטיחות בעבודה
ארגון המונה 25 עובדים ומעלה מחויב עפ"י חוק למנות ועדת בטיחות.
ועדה זו תהיה מורכבת מהחתך הניהולי והחתך הביצועי בכל מפעל, על כלל חברי הוועדה להיות מוסמכים בקורס נאמני בטיחות.

 

תפקידי נאמני הבטיחות

1. להשתתף בוועדות הבטיחות.

2. לפקוח עין ולאתר מפגעי בטיחות.

3. לדווח על תקלות אפשריות ולהציע פתרונות בטיחות מתאימים.

 

קהל היעד
מנהלים, עובדים וחברי וועדת הבטיחות.

 

 נושאי הלימוד 
•        יסודות תורת הבטיחות (חוק ארגון ופיקוח על העבודה)- ארגון הבטיחות והגיהות בעבודה.
•        ועדת בטיחות ופעולותיה.
•        מוסדות העוסקים בבטיחות וגיהות.
•        ארגונומיה – הנדסת אנוש.
•        משטחי עבודה, דרכי גישה ומעברים.
•        שימוש נכון בציוד מגן אישי.
•        אמצעים למניעת נפילה מגובה.
•        עקרונות הגנת מכונות ושימוש בכלי יד.
•        סיכוני חשמל (כולל ריתוך).
•        מניעה וכיבוי שריפות.
•        חומרים מסוכנים.
•        תנאים סביבתיים.
•        גורמי תאונות.
•        עקרונות אביזרי וכלי הרמה ושינוע.
•        סקר סיכונים וסקר מפגעים.
•        ועדת בטיחות.

 

על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 על כל מקום המעסיק עובדים להכשיר נאמני בטיחות
1. חוק ארגון הפיקוח סעיף 10 (פרק שני לחוק) קובע שבכל מפעל המעסיק לפחות 25 עובדים יש להקים ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ונציגי המעביד באורח שווה.
נציגי העובדים בוועדה הם גם נאמני בטיחות.
2. חוק ארגון הפיקוח סעיף 19 (פרק שני לחוק) קובע כי מפעל שקיימת בו וועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בוועדה וכן עובדים אחרים שמינתה הוועדה הנאמנים לענייני בטיחות וגהות באותו מפעל/ חברה.
3. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999 סעיף 4 קובע:
מחזיק במקום עבודה יכשיר את נאמני הבטיחות ואת חברי ועדת הבטיחות כמשמעותם בפרק השני לחוק, לביצוע תפקידיהם לפי סעיף 14 לחוק; הכשרה כאמור תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.
 

קישורים לחוקים ותקנות הרלוונטיים:
1. חוק ארגון הפיקוח:

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/4AE5E518-A2C3-4286-9194-20F075CE0948.htm
2. תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8EB0642F-4803-4688-9AAB-2747F956C33B.htm

 

היקף הקורס: 24 שעות, 3 ימים

הקורס הקרוב יתקיים בתאריכים :31/7, 7/8, 14/8
הקורס יתקיים בסמינר רמת אפעל במתכונת יום בין השעות 8:30-16:00, בתנאי אירוח מלא וארוחת צהריים.
בסיום הקורס תוענק תעודת 'נאמן בטיחות'.

 

שני, יולי 31, 2017

טופס רישום לקורס